Jardy (France) 04/05-07/05/2023


- CCI2* L: Oogappel de Muze, Olympic de Muze

- CCI1* Intro: Encore un T


Results:

- Oogappel de Muze: 8th place in CCI2* L

- Olympic de Muze: 1st place in CCI2*L

- Encore un T: 13th in CCI1* Intro